Contact Us

Thanh thư Hotel

Address: 34 Nguyễn An Ninh, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Tel : (84-28) 38275852 - 38256393 - 38277227 - Fax : (84-28) 3827 5853
Email: thanhthuhotel34@yahoo.com  -  thanhthuhotel34@gmail.com
Website: http://www.thanhthuhotel.com

Thung carton, diem chuan, diem chuan dai hoc, Thùng carton cũ, thung carton cu, Thùng carton, thung carton, thung carton, thùng carton, thung carton cu, thùng carton cũ, in bao bi, in hop giay, may ep nuoc mia, Thung carton, thùng carton, Thung carton gia re, thùng carton giá rẻ, Thung carton gia re, thùng carton giá rẻ, Thung carton gia re, thùng carton giá rẻ